Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλοι Αποθήκης Ανταλλακτικών Πισίνας (Ταύρος – Αττικής)

ΤοποθεσίαΤαύρος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-31

ΚλάδοςWarehousing
Υπάλληλοι Αποθήκης Ανταλλακτικών Πισίνας (Ταύρος – Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Αποθήκης Ανταλλακτικών Πισίνας (Ταύρος – Αττικής)
Περιγραφή Θέσης
•    Φόρτωση – εκφόρτωση και ταξινόμηση εμπορευμάτων εντός της αποθήκης
•    Τακτοποίηση των προϊόντων στον χώρο της αποθήκης 
•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης
•    Διαχείριση ειδών αποθήκης
•    Ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ  τεχνικού τμήματος
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Κάτοχοι διπλώματος κατηγορίας Β’
•    Γνώσεις Η/Υ
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Δυνατότητα διαχείρισης βαρέων αντικειμένων
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις