Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers)  (Μαρκόπουλο Αττικής)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-31

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers)  (Μαρκόπουλο Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής αλυσίδας super market, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων: 
Υπάλληλοι Αποθήκης (Pickers)
 (Μαρκόπουλο Αττικής)

Περιγραφή Θέσεων 
•    Παραλαβή των παραγγελιών 
•    Ενδοδιακίνηση αποθεμάτων από τον χώρο παραλαβής σε άλλα τμήματα
•    Χρήση scanner για την εκτέλεση των παραγγελιών (picking)
•    Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας στο χώρο της αποθήκης 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων 
•    Απόφοιτοι Γυμνασίου - Λυκείου 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•    Καλή γνώση Η/Υ  
•    Ευελιξία εργασίας σε βάρδιες 
•    Συνέπεια και υπευθυνότητα 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Κάλυψη εξόδων μεταφορών 
•    Οργανωμένο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.