Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπάλληλος Λογιστηρίου  (Αχαρναί, Αττική)

ΤοποθεσίαΑχαρναί,Αττική, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-31

ΚλάδοςFinance and Accounting
Υπάλληλος Λογιστηρίου  (Αχαρναί, Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Λογιστηρίου 
(Αχαρναί, Αττική)

Περιγραφή Θέσης
•    Παρακολούθηση και καταχώριση των εσόδων και εξόδων στο ERP σύστημα της εταιρείας
•    Έκδοση δελτίων αποστολής και τιμολογίων
•    Καταχώρηση και παρακολούθηση εισπράξεων και πληρωμών
•    Συμφωνίες προμηθευτών και πελατών
•    Καταχώρηση και παρακολούθηση δαπανών, ταμείου και πιστωτικών καρτών
•    Συμμετοχή και συνεισφορά στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  ΤΕΙ / ΑΕΙ  Οικονομικής κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε περιβάλλον λογιστηρίου με βιβλία Γ’κατηγορίας
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office
•    Απαραίτητη γνώση ERP συστήματος
•    Αυξημένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
•    Υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.