Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Βοηθός Λογιστή (Καλλιθέα, Αττικής)

ΤοποθεσίαΚαλλιθέα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-21

ΚλάδοςFinance and Accounting
Βοηθός Λογιστή (Καλλιθέα, Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Βοηθός Λογιστή (Καλλιθέα, Αττικής)
Περιγραφή Θέσης
•    Συμμετοχή και συνεισφορά στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των λειτουργιών του Λογιστηρίου
•    Τιμολόγηση πωλήσεων και επικοινωνία με πελάτες
•    Καταχώρηση και αρχειοθέτηση εισπράξεων και πληρωμών 
•    Έκδοση δελτίων αποστολής
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΑΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής ή Οικονομικών επιστημών
•    Τουλάχιστον έξι (6) μήνες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•    Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
•    Επιθυμητή η καλή γνώση προγράμματος ERP ή άλλου λογιστικού προγράμματος
•    Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.