Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Dispatcher (Μάνδρα Αττικής)

ΤοποθεσίαΜάνδρα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-30

ΚλάδοςWarehousing
Dispatcher (Μάνδρα Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας παροχής αερίων στον βιομηχανικό και ιατρικό κλάδο, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αποστολέας - Φορτωτής
(Μάνδρα Αττικής) 

Περιγραφή Θέσης
•    Οργάνωση, διαχείριση και προετοιμασία των παραγγελιών
•    Παραλαβή και αποστολή των παραγγελιών 
•    Τοποθέτηση των φιαλών αερίων σε παλέτες
•    Επίβλεψη φορτοεκφόρτωσης
•    Χειρισμός Barcode Scanner
•    Έλεγχος των αποθεμάτων
•    Διασφάλιση τήρησης κανόνων ασφαλείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής/ ΤΕΙ
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση MS Office
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό Πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις