Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Καθαριστής/τρια

ΤοποθεσίαΆγιος Στέφανος, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-24

ΚλάδοςManufacturing and Production
Καθαριστής/τρια


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσεως:
                                                                                                          Καθαριστής/τρια
                                                                                                          (Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης
•    Καθαριότητα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του εργοστασίου
•    Καθαρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων παραγωγής
•    Αποκομιδή σκουπιδιών 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Εργατικότητα και συνέπεια
•    Επαγγελματισμός και ομαδικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Εταιρικό πούλμαν
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.