Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Στέλεχος Πωλήσεων Β2Β

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αργολίδας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-26

ΚλάδοςSales and Retail
Στέλεχος Πωλήσεων Β2Β


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ηγετικής εταιρείας στο τομέα των επίπλων γραφείου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Στέλεχος Πωλήσεων B2B

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξή του 
•    Επισκέψεις σε πελάτες, αναγνώριση των αναγκών τους και παρουσίαση των υπηρεσιών διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προτάσεις
•    Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενεργειών για διατήρηση των εταιρικών στόχων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΑΤΕΙ/ΑΕΙ (ιδανικά με κατεύθυνση εσωτερικής διακόσμησης)
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε πωλήσεις Β2Β
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και πολύ καλά negotiation skills
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχου
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus επίτευξης στόχων
•    Εταιρικό αυτοκίνητο και κάλυψη εξόδων κίνησης
•    Laptop και κινητό
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας & συνεχής εκπαίδευση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.