Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Εξωτερικός Πωλητής/τρια (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-21

ΚλάδοςSales and Retail
Εξωτερικός Πωλητής/τρια (Έδρα: Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Εξωτερικός Πωλητής/τρια  (Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου
•    Διαμόρφωση πλάνου πωλήσεων  και στρατηγικής
•    Παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες (καταστήματα οικοδομικών υλικών, εργολάβοι, εργοτάξια)
•    Παρακολούθηση και υποστήριξη του πελατολογίου 
•    Τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της εταιρείας 
•    Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
•    Έρευνα και ανάλυση της αγοράς     

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, ιδανικά Δομικών Έργων/ Μηχανικών    
•    Δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων     
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Παρουσιαστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•    Ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Αυτοκίνητο, κινητό και bonus 
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις