Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Φροντιστής Κήπου Πολυτελούς Συγκροτήματος  (Μύκονος)

ΤοποθεσίαΜύκονος, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
Φροντιστής Κήπου Πολυτελούς Συγκροτήματος  (Μύκονος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δημοφιλούς συγκροτήματος πολυτελών καταλυμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Φροντιστής Κήπου Πολυτελούς Συγκροτήματος 
(Μύκονος)
Περιγραφή Θέσης

•    Περιποίηση και καθαριότητα του κήπου των εγκαταστάσεων 
•    Διενέργεια προληπτικού ελέγχου των φυτών και διορθωτικών παρεμβάσεων
•    Επίβλεψη της διενέργειας των ενδεδειγμένων κλαδεμάτων δένδρων
•    Υπεύθυνος για το πότισμα των μη ποτιζόμενων εκτάσεων 
•    Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών στις εγκαταστάσεις της μονάδας  
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Γεωπονικής σχολής, Ανθοκομίας ή παρεμφερούς κλάδου 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε θέση Κηπουρού 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια
•    Εχεμύθεια και εντιμότητα 
•    Όρεξη για εργασία
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Παροχή διαμονής
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.