Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Σύμβουλος Εξυπηρέτησης προγράμματος ERP

ΤοποθεσίαΜεταμόρφωση, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-28

ΚλάδοςIT and Telecommunications
Σύμβουλος Εξυπηρέτησης προγράμματος ERP


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας τεχνολογιών πληροφορικής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

                                       Σύμβουλος Εξυπηρέτησης προγράμματος ERP
                                            

Περιγραφή Θέσης 
 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων 
 • Διαχείριση και υποστήριξη αιτημάτων πελατών  (tickets)
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε ERP προγράμματα
 • Συνεργασία με συναδέλφους για την επίλυση προβλημάτων 
 • Παραμετροποίηση προγράμματος κατόπιν αίτησης των πελατών


Προφίλ Υποψηφίου
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ ΑΕΙ Πληροφορικής/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών αντικειμένων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (1) έτους σε αντίστοιχη θέση ή θέση Λογιστή
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Οργανωτικότητα και αναλυτική σκέψη 
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία
 • Ομαδικό πνεύμα 


Παροχές Εταιρείας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σταθερό ωράριο εργασίας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις