Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Medical Sales Representative (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-24

ΚλάδοςSales and Retail
Medical Sales Representative (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία ιατρικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Medical Sales Representative 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υφιστάμενων accounts στον ιατρικό κλάδο και ανάπτυξη νέου πελατολογίου
•    Εφαρμογή πλάνου πωλήσεων και συνεχής παρακολούθηση των στόχων σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας 
•    Εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας σε συνεργασία με το τμήμα marketing 
•    Παρακολούθηση και αξιολόγηση του άμεσου ανταγωνισμού
•    Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο εταιρικό περιβάλλον
•    Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολλεγίου
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
•    Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Αυτονομία, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
•    Δυνατότητα ταξιδιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο
•    Bonus επίτευξης στόχων
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις