Δημοσιεύθηκε 1 month ago

B2B Sales Representative

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-20

ΚλάδοςSales and Retail
B2B Sales Representative


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας βιομηχανικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 B2B Sales Representative 
Περιγραφή Θέσης

•    Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας και ενημέρωσή του σχετικά με τα νέα προϊόντα, καθώς και έρευνα της αγοράς με σκοπό την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών
•    Υπεύθυνος/η για όλη το sales life cycle (pre sales & after sales)
•    Δημιουργία στρατηγικής πωλήσεων βάσει των guidelines της εταιρείας, σύνταξη προσφορών και συνεχές follow up 
•    Παρακολούθηση και διαχείριση στα σημεία πώλησης των αποθεμάτων, καθώς και το merchandising των προϊόντων της εταιρείας 
•    Συνεχής παρακολούθηση των τελευταίων τάσεων της αγοράς και παρακολούθηση του ανταγωνισμού
Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος/η  ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Δυναμική προσωπικότητα
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο (έξοδα μετακίνησης) & κινητό
•    Εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.