Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Promoter Ηλεκτρικών Συσκευών

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-31

ΚλάδοςSales and Retail
Promoter Ηλεκτρικών Συσκευών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας ηλεκτρικών ειδών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Promoter Ηλεκτρικών Συσκευών
Περιγραφή Θέσης
•    Εξυπηρέτηση πελατών
•    Προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στα συνεργαζόμενα καταστήματα
•    Παρακολούθηση ανταγωνισμού και δημιουργία αναφορών 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.