Δημοσιεύθηκε 2 months ago

IT Administator

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-11-05

ΚλάδοςIT and Telecommunications
IT Administator


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.  
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της στον κλάδο της Πληροφορικής αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
 
IT Administrator
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•    Υποστήριξη & διαχείριση υποδομών Windows Server (λειτουργικό σύστημα Active Directory)
•    Διαχείριση τεχνολογικών εικονικοποίησης (VmWare, Hyper-V, Zen Server)
•    Διαχείριση Office 365 σε εταιρικούς tenants
•    Διαχείριση Linux Servers
•    Διαχείριση δικτύων και Network Troubleshooting
•    Διαχείριση και παρακολούθηση Veeam Backup
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•    Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην Πληροφορική ή στις Θετικές Επιστήμες και Επαγγελματική εμπειρία στο Αντικείμενο της θέσης διάρκειας 2 ετών ή Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ και Επαγγελματική εμπειρία στο Αντικείμενο της θέσης διάρκειας 4 ετών
•    Εμπειρία 4 ετών στη διαχείριση Windows Server και εταιρικής υποδομής Active Directory
•    Εμπειρία στη διαχείριση Windows Server και εταιρικής υποδομής Active Directory μεγαλύτερης διάρκειας της απαιτούμενης
•    Εμπειρία στη λειτουργική γνώση τεχνολογιών εικονικοποίησης (VmWare, Hyper-V, Zen Server) 
•    Εμπειρία στη γνώση διαχείρισης Office 365 σε εταιρικούς tenants και σε υβριδικές εγκαταστάσεις για την αυθεντικοποίηση των χρηστών
•    Γνώση διαχείρισης public cloud υποδομών (Azure, AWS, Google Cloud), Powershell και τεχνολογιών αυτοματοποίησης διαχειριστικών εργασιών (ενδεικτικά Ansible, Terraform κλπ)
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις