Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Αποθηκάριοι (Παιανία, Αττική)

ΤοποθεσίαΠαιανία, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-07

ΚλάδοςProcurement and Supply Chain
Αποθηκάριοι (Παιανία, Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας στον τομέα του τροφίμου, αναζητά ένα (1)  άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Αποθηκάριος
(Παιανία, Αττική) 

Περιγραφή Θέσης
•    Παραλαβή παραγγελιών και ταξινόμηση τους
•    Χρήση συστήματος WMS 
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος / η Λυκείου 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της αποθήκης 
•    Εμπειρία στη χρήση WMS θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•    Συνέπεια και υπευθυνότητα 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις