Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Γραμματειακή Υποστήριξη/Reception

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-05-06

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Γραμματειακή Υποστήριξη/Reception


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της από τον χώρο της ψηφιοποίησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γραμματειακή Υποστήριξη/Reception
Περιγραφή Θέσης:

•   Υποδοχή και καλωσόρισμα των πελατών στον χώρο
•   Συντονισμός και προγραμματισμός των ραντεβού
•   Διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
•   Παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας
•    Άψογη διαχείριση, με ευγένεια και επαγγελματισμό, των αιτημάτων και των ερωτήσεων των πελατών
•   Παροχή βοήθειας στα τμήματα του Λογιστηρίου, HR κα   
•   Γραμματειακή υποστήριξη στον CEO
Προφίλ υποψηφίου:

•   Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός-δύο ετών (1-2) σε γραμματειακή θέση
•    Άριστη γνώση και χρήση του Microsoft Office
•   Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•   Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
•   Οργανωτικές δεξιότητες με ικανότητα να βάζει προτεραιότητες
•   Ικανότητα επίλυσης ζητημάτων 
Παροχές Εταιρείας:

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εργασία σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις