Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων (έδρα: Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων (έδρα: Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στον κλάδο των ιατρικών μηχανημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων
 (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Περιγραφή Θέσης
•    Ευθύνη του ελέγχου, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της επισκευής και της ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία, είτε στις εγκαταστάσεις των πελατών, είτε της εταιρίας
•    Συμπλήρωση και τήρηση αρχείων σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τις επισκευές των μηχανημάτων
•    Εκπαίδευση πωλητών και πελατών σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του/της
•    Επικοινωνία με τους ομολόγους του/της στους κατασκευαστές οίκους για θέματα της αρμοδιότητάς του/της
•    Εκπαίδευση στο εξωτερικό, στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών οίκων στην αγγλική γλώσσα, σε κάθε μηχάνημα που διαθέτει η εταιρία στην αγορά της
•    Λειτουργεί ως κρίκος επικοινωνίας της εταιρίας με την αγορά
•    Συνεργασία, επικοινωνία και μεταφορά της εμπειρίας του/της στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η σχολής Τεχνικού Ιατρικών Μηχανημάτων/ Οργάνων
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Διαθεσιμότητα για ταξίδια  
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (ΙΧ)
•    Αξιοπιστία, συνέπεια και επαγγελματισμός 
•    Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, tablet, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.