Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-10

ΚλάδοςWarehousing
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Άγιος Δημήτριος, Αττικής)
Περιγραφή Θέσεων
•    Συσκευασία των προϊόντων και παλλετοποίηση
•    Εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
•    Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις