Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Software Junior PreSales Engineer

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-08

ΚλάδοςSales and Retail
Software Junior PreSales Engineer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής μηχανογραφικών λύσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Software Junior PreSales Engineer
Περιγραφή Θέσης
Η θέση αφορά έναν/μία Software Junior PreSales Engineer για να ενταχθεί στην υπάρχουσα ομάδα. Ιδανικά προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για ένα έτος ή περισσότερο ή εφόσον είστε πρόσφατα απόφοιτος/η που αναζητάς να αναπτύξεις την καριέρα σου στον τομέα πωλήσεων πληροφορικής.

•    Κατανόηση και ανάλυση των αναγκών του πελάτη σε λύσεις και εφαρμογές πληροφορικής.
•    Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών επιδεικνύοντας την αξία της πρότασης, σε άμεση συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα και την Εμπορική Διεύθυνση.

•    Διαχείριση κα ανάπτυξη πελατολογίου.
•    Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση, καθώς και επικοινωνία με τον πελάτη
•    Διαχείριση της διεκπεραίωσης λύσεων και εφαρμογών πληροφορικής έγκαιρα και με ακρίβεια
•    Εξυπηρέτηση όλων των έργων πληροφορικής πελατών – προμηθευτών έγκαιρα και με ακρίβεια
 Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ/ Λογιστικής, Οικονομικής σχολής ή Διοίκησης επιχειρήσεων
•    Απαραίτητες γνώσεις βασικής Λογιστικής
•    Άριστη γνώση Αγγλικών – επιπέδου Proficiency

•    Πελατοκεντρική αντίληψη και άριστη διαπραγματευτική ικανότητα με ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά

•    Γνώση σε ERP, e-Invoicing, Document Management ή αντίστοιχων εφαρμογών, θα αξιολογηθεί θετικά.

•    Καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ και MS Office 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις