Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Υπεύθυνος Πωλήσεων Κρήτης (έδρα Ηράκλειο)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-01-21

ΚλάδοςSales and Retail
Υπεύθυνος Πωλήσεων Κρήτης (έδρα Ηράκλειο)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Πωλήσεων Κρήτης (έδρα Ηράκλειο)
Περιγραφή Θέσης:

•    Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου της περιφέρειας με επιτόπιες επισκέψεις
•    Παρουσίαση και δειγματισμός προϊόντων, με σκοπό την προώθηση νέων κωδικών σε υφιστάμενους και νέους πελάτες
•    Εντοπισμός και επισκέψεις σημείων HO.RE.CA., στα πλαίσια της σύναψης νέων συνεργασιών
•    Έρευνα αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού στις περιοχές ευθύνης
•    Έλεγχος για την άρτια κατάσταση των προϊόντων στα ράφια και στα καταστήματα
Προφίλ υποψηφίου:

•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων HO.RE.CA. 
      (ιδανικά σε κρεατοσκευάσματα ή κατεψυγμένα προϊόντα)
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης, επιθυμητό)
•    Γνώση MS Office 
•    Καλό επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες, εξωστρέφεια, ομαδικότητα και δυναμισμός
•    Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
Παροχές Εταιρείας:

•    Ανταγωνιστικός μισθός
•    Διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.