Δημοσιεύθηκε 6 months ago

IT Support Assistant 

ΤοποθεσίαΡιτσώνα, Βοιωτίας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-02-09

ΚλάδοςIT and Telecommunications
IT Support Assistant 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας στο χώρο χημικών χρωμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

IT Support Assistant 
(Ριτσώνα Βοιωτίας)

Περιγραφή Θέσης
•    Υποστήριξη εταιρικών χρηστών σε hardware και software 
•    Διαχείριση projects και καθημερινή επαφή με το εργαστήριο της εταιρείας
•    Χειρισμός και συντήρηση των βάσεων δεδομένων της εταιρείας  
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση Microsoft office 
•    Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων-επίλυση προβλημάτων(Windows) 
•    Επιθυμητή γνώση SQL και προγραμματισμού( C++)
•    Συνέπεια και Υπευθυνότητα 
•    Δυναμικότητα και ομαδικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Πρωινό ωράριο εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης 
•    Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις