Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Αποθηκάριος (Πειραιάς)

ΤοποθεσίαΑθήνα, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-31

ΚλάδοςWarehousing
Αποθηκάριος (Πειραιάς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρίας Κ. Μητσιόπουλος – Β. Μεγαλοοικονόμου  ΟΕ αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Αποθηκάριος (Πειραιάς)
Περιγραφή Θέσης
•    Χρήση συστήματος ERP
•    Παραλαβή και παράδοση παραγγελιών
•    Συλλογή προϊόντων από πελάτες και από την αποθήκη και προετοιμασία παραγγελιών 
•    Συσκευασία και ποιοτικός έλεγχος τελικού προϊόντος 
•    Υποστήριξη εργασιών της Αποθήκης
•    Κωδικοποίηση προϊόντων (product labelling)
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ
•    Προϋπηρεσία δυο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση αποθήκης
•    Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η χρήση Η/Υ και συστημάτων ERP 
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός
•    Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Ενεργό δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.