Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Υπάλληλοι Γραφείου – Εξυπηρέτηση Πελατών

ΤοποθεσίαΚέντρο, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-28

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Υπάλληλοι Γραφείου – Εξυπηρέτηση Πελατών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Υπάλληλοι Γραφείου – Εξυπηρέτηση Πελατών  
(Πλήρης και μερική απασχόληση)

Περιγραφή Θέσεων
•    Διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών 
•    Τηλεφωνική επικοινωνία και διαχείριση ερωτημάτων 
•    Παροχή πληροφοριών και επεξηγήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ θα εκτιμηθεί
•    Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•    Παρατηρητικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Bonus παραγωγικότητας
•    Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με συνεχής εκπαίδευση 
•    Εύκολη πρόσβαση με ΜΜΜ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις