Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Τεχνολόγος Τροφίμων (έδρα Καβάλα)

ΤοποθεσίαΚαβάλα, Καβάλας, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-24

ΚλάδοςQuality
Τεχνολόγος Τροφίμων (έδρα Καβάλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Τεχνολόγος Τροφίμων (Έδρα Καβάλα)

Περιγραφή Θέσης
•    Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών προϊόντων, έλεγχος διεργασιών
•    Επίβλεψη των εργαζομένων της παραγωγής και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφαλείας
•    Παραλαβή Α΄ υλών και  δειγματοληψία 
•    Διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων 
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων, ιδανικά κρέατος
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
•    Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.