Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Service

ΤοποθεσίαΜενίδι, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-12

ΚλάδοςEngineering and Technical
Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Service


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας συστημάτων επεξεργασίας νερού, αναζητά πέντε (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
                                                                                    Τεχνικοί  Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Service 
                                                                                                                      (Μενίδι) 
Περιγραφή Θέσεων
•    Επισκευές και εγκαταστάσεις των μηχανημάτων της εταιρείας 
•    Κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανημάτων
•    Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις πελατών βάσει του προγράμματος της εταιρείας
•    Επιθεώρηση και service μηχανημάτων
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
•    Καλή γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
•    Συνέπεια, εργατικότητα και υπευθυνότητα
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
•    Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.