Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Graphic Designer (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-12-22

ΚλάδοςMarketing and Media
Graphic Designer (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας καλλυντικών προϊόντων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Graphic Designer
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

•    Δημιουργία περιεχομένου για social media & digital campaigns 
•    Επιμέλεια και δημιουργία εντύπων, προϊοντικών καταλόγων και διαφημιστικών καταχωρήσεων 
•    Δημιουργία και επεξεργασία video
•    Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας  

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ γραφιστικής 
•    Τρία (3) – πέντε (5) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•    Άριστη επαγγελματική χρήση Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator
•    Καλή γνώση After Effects, Premiere και In Design 
•    Επιθυμητή η γνώση Beauty retail
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργανωτικότητα και ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
•    Έμφαση στη λεπτομέρεια 
•    Ευελιξία και ομαδικότητα 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.