Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Μηχανικός Πωλήσεων

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-04-11

ΚλάδοςSales and Retail
Μηχανικός Πωλήσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μηχανικός Πωλήσεων 
Περιγραφή Θέσης
•    Διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας και έρευνα της αγοράς με σκοπό τη διεύρυνσή του 
•    Δημιουργία, σύνταξη προσφορών και αποστολή τους σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους πελάτες
•    Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών με την άμεση ενημέρωσή τους για τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και follow-up επί των παραγγελιών 
•    Δημιουργία τεχνικών παρουσιάσεων, σχετικές με τις τελευταίες τεχνολογικές και μηχανολογικές δυνατότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας
•    Στενή συνεργασία με τις ομάδες Πωλήσεων και Μηχανικών για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ιδανικά με ειδίκευση στη Βιομηχανία
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση και ειδικότερα σε τομείς βιομηχανίας
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office 
•    Ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης παρουσιάσεων
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
•    Δυναμική προσωπικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop
•    Εργασία σε ένα δυναμικό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.