Δημοσιεύθηκε 1 month ago

ZeniΘ - Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-08-30

ΚλάδοςSales and Retail
ZeniΘ - Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών (Έδρα: Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της ZeniΘ, του 1ου παρόχου ολοκληρωμένης ενέργειας, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

ZeniΘ - Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών (Έδρα: Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Εξυπηρέτηση και διαχείριση αιτημάτων των πελατών 
•    Ενημέρωση σχετικά με τις εταιρικές διαδικασίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
•    Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας
•    Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων
•    Καταχώριση/ έκδοση συμβάσεων και λογαριασμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
•    Διαχείριση παραπόνων πελατών 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ένα (1) - δύο (2) έτη στην εξυπηρέτηση πελατών ή σε τηλεφωνικό κέντρο
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επιθυμητή γνώση CRM
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
•    Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και συνέπεια

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
•    Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.