Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Χειριστής/στρια Βιομηχανικού Λέβητα Ατμού (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-22

ΚλάδοςManufacturing and Production




Χειριστής/στρια Βιομηχανικού Λέβητα Ατμού (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά  ένα (1) άτομο  για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Χειριστής/στρια Βιομηχανικού Λέβητα Ατμού 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Τροφοδοσία λέβητα με την κατάλληλη καύσιμη ύλη
•    Προσαρμογή του λέβητα για τον απαιτούμενο όγκο παραγωγής
•    Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολόγου, Εργοδηγοί Μηχανικοί, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμου
•    Χειρισμός φορητών ηλεκτρικών εργαλείων 
•    Βασική γνώση δικτύων ατμού και διατάξεων ασφαλείας δικτύων ατμού  
•    Γνώση τήρησης μητρώου λειτουργίας, γνώση πραγματοποίησης μετρήσεων ποιότητας καυσαερίων & δείκτη αιθάλης 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.