Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Τεχνικός Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)

ΤοποθεσίαΗράκλειο, Ηρακλείου, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-25

ΚλάδοςManufacturing and Production
Τεχνικός Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης Βιομηχανικής Μονάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Τεχνικός Συντήρησης (Ηράκλειο Κρήτης)
Περιγραφή Θέσης

•    Συντήρηση μονάδων παραγωγής βιομηχανικών εφαρμογών
•    Συμμετοχή στον έλεγχο των εγκαταστάσεων και υποστήριξη όλων των εργασιών που αφορούν, τη συντήρηση και σωστή λειτουργία της βιομηχανικής παραγωγής
•    Συμμετοχή στον προληπτικό έλεγχο και βλαβοληψία
Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος Μηχανικός Τεχνικής Σχολής ή ΙΕΚ
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, με άριστη γνώση συντήρησης
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
•    Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα σε καταστάσεις πίεσης
•    Δυνατότητα εργασίας και εκτός έδρας

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις