Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-22

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
 
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής 
(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση ηλεκτρολογικών εργασιών 
•    Ηλεκτρολογική εγκατάσταση νέων έργων 
•    Επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού
•    Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας 
•    Διάγνωση και επίλυση βλαβών

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου, Συντηρητή ή Αυτοματιστή 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμου
•    Επιθυμητή γνώση PLC / αυτοματισμών
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές δεξιότητες
•    Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.