Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Υπεύθυνος/ η Αποθήκης

ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-23

ΚλάδοςWarehousing
Υπεύθυνος/ η Αποθήκης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/ η Αποθήκης
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με πελάτες & τις μεταφορικές για την αποστολή των προϊόντων
•    Παραλαβές, τακτοποιήσεις, διακινήσεις & εσωτερική λειτουργία
•    Οργάνωση αποθήκης, έλεγχος-απογραφή αποθεμάτων
•    Παραλαβή-αποθήκευση-εσωτερική διακίνηση υλών & αναλωσίμων
•    Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και επίτευξης στόχων
•    Έλεγχος του stock της αποθήκης-ανά παραγγελία & τιμολόγηση εμπορευμάτων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητό πτυχίο μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
•    Απαραίτητη 2+ χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο  
•    Γνώση χειρισμού περονοφόρου οχήματος (κλάρκ) 
•    Γνώση χειρισμού Η/Υ & εμπειρία σε συστήματα ERP
•    Ικανότητες συνεργασίας & επικοινωνίας 
•    Άριστη διαχείριση χρόνου και προγραμματισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Ωράριο εργασίας: Πενθήμερο, 8ώρο
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.