Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Ηλεκτρολόγος Παραγωγής

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-01-11

ΚλάδοςEngineering and Technical
Ηλεκτρολόγος Παραγωγής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος Παραγωγής
Περιγραφή Θέσης
•    Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και μοντάρισμα ηλεκτρολογικού πίνακα 
•    Επισκευές και επιδιορθώσεις των ηλεκτρολογικών πινάκων
•    Διεκπεραίωση γενικών ηλεκτρολογικών εργασιών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΑΤΕΙ/ ΑΕΙ σε τομέα Ηλεκτρολογίας
•    Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδικά σε καλωδίωση πινάκων
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια
•    Έμφαση στη ποιότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.