Δημοσιεύθηκε 11 months ago

Διευθυντής Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονίκη, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςManager

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-08

ΚλάδοςManufacturing and Production
Διευθυντής Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Διευθυντής Παραγωγής (έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Προγραμματισμός παραγωγής
•    Επίβλεψή διαδικασιών
•    Reporting
•    Εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής
•    Επίβλεψη προσωπικού παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    6+ έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον κλάδο των τροφίμων
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Οικονομικών ή σχετικού αντικειμένου
•    Αρίστη γνώση Η/Υ, MS Office
•    Επιθυμητή η γνώση SAP ERP
•    Γνώσεις σε συστήματα ποιότητας και audit παραγωγής θα εκτιμηθούν
•    Αρίστη γνώση αγγλικών, γνώση γερμανικών θα θεωρηθεί προσόν
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Οργανωτικότητα, στρατηγική σκέψη
•    Ευελιξία, ομαδικότητα  

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις