Δημοσιεύθηκε 1 week ago

ERP Consultant  (Ασφαλιστικός κλάδος)

ΤοποθεσίαΑγία Παρασκευή, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-09-14

ΚλάδοςIT and Telecommunications
ERP Consultant  (Ασφαλιστικός κλάδος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας πληροφορικής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

ERP Consultant 
(Ασφαλιστικός κλάδος)
Περιγραφή Θέσης

•    Ανάλυση των αναγκών του πελάτη 
•    Υποστήριξη, εφαρμογή και παραμετροποίηση των ERP συστημάτων των πελατών 
•    Επικοινωνία με πελάτες εφαρμογών για την επίλυση προβλημάτων 
•    Υποστήριξη των πελατών καθόλα τη διαδικασία και μετά το πέρας αυτής 
•    Εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη στη χρήση του συστήματος

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ AEI με κατεύθυνση Πληροφορικής
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε αντίστοιχο ρόλο ή στον ασφαλιστικό κλάδο 
•    Καλή κατανόηση του προγράμματος Navision ή άλλων ERP προγραμμάτων 
•    Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•    Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
•    Καινοτομία και δημιουργικότητα
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.