Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Εργάτες Παραγωγής (Ορισμένου Χρόνου)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-06-01

ΚλάδοςWarehousing
Εργάτες Παραγωγής (Ορισμένου Χρόνου)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στα Νότια προάστια, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Εργάτες Παραγωγής 
(Ορισμένου Χρόνου)


Περιγραφή Θέσης
Οι κάτοχοι της θέσης θα εργάζονται στο τμήμα Τροφοδοσίας και Συλλογής φιαλών. Θα είναι υπεύθυνοι για υποστηρικτικές και χειρωνακτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής.
•    Τροφοδοσία της γραμμής παραγωγής με κενές φιάλες και των πωμάτων
•    Θα πραγματοποιούν έλεγχο φιαλών και πωμάτων
•    Συλλογή φιαλών και τοποθέτηση τους σε παλέτες
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Λυκείου / ΙΕΚ
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε περιβάλλον εργοστασίου, ιδανικά στο τμήμα παραγωγής
•    Όρεξη και κίνητρο για εργασία
•    Δυνατότητα και ευελιξία για εργασία σε βάρδιες
•    Δυνατότητα εργασίας υπερωριακά, όταν αυτό θα κριθεί αναγκαίο
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.