Δημοσιεύθηκε 22 hours ago

Collection Agent (Τηλεπικοινωνίες)

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-08-16

ΚλάδοςCall Centre and Customer Service
Collection Agent (Τηλεπικοινωνίες)


Η Atlas, εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Adecco Ελλάδος, για λογαριασμό της εταιρείας 360 Connect, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Vodafone Greece, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Collection Agent (Τηλεπικοινωνίες)
(Πλήρης Απασχόληση)
Περιγραφή Θέσης
•    Τηλεφωνική ενημέρωση των συνδρομητών σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμου λογαριασμού.
•    Εξυπηρέτηση πελατών δίνοντας εναλλακτικές και διερευνώντας λόγους καθυστέρησης.
•    Καθοδήγηση των πελατών σχετικά με τις πιθανές ενέργειες.
•    Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση πιθανών προτάσεων των συνδρομητών για εξόφληση, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας.
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI
•    Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•    Δυναμική προσωπικότητα
Παροχές Εταιρείας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερό ωράριο εργασίας
•    Bonus επιβράβευσης
•    Ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
•    Ευκαιρίες εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

Πρόσφατες αναζητήσεις