Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ΤοποθεσίαAthens, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-03-23

ΚλάδοςBanking and Insurance
Υπεύθυνοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού τραπεζικού ομίλου, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
                                                      
Υπεύθυνοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
(Τραπεζικός Κλάδος)

Περιγραφή Θέσης
Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν και να καθοδηγούν αποτελεσματικά τον πελάτη, έτσι ώστε να καταστεί ενήμερος, μέσω κάποιου πλάνου καταβολής, διακανονισμού ή βιώσιμης λύσης ρύθμισης, με απώτερο σκοπό την εξυγίανση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και τη διατήρηση ενός συνεργατικού προφίλ με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο διατηρεί την εν λόγω σχέση. Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά, ενώ σε περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης μπορεί να συμμετέχει και σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται δια ζώσης από εξειδικευμένους συμβούλους της εταιρείας.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ιδανικά Οικονομικής κατεύθυνσης ή Θετικών Επιστημών
•    Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητες διαπραγμάτευσης
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σχήμα bonus
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης
•    Σταθερό ωράριο εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.