Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Λογιστής Β'

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2021-04-05

ΕιδικότηταFinance and Accounting
Λογιστής Β'


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco για λογαριασμό πελάτη της, στον κλάδο παροχής λογιστικών υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα την Αττική:
 
Λογιστής Β΄
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
 • Διαχείριση πελατολογίου 
 • Καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών  σε Β’ & Γ’ κατηγορίας βιβλία 
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων πελατών της εταιρείας 
 • Συνεργασία με αρμόδιες αρχές/εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων 
 • Υποστήριξη εργασιών λογιστηρίου  (Δηλώσεις Φ.Π.Α., Παρακρατούμενων φόρων κλπ.) 
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών & νομικών προσώπων 
 • Επισκέψεις σε πελάτες της εταιρείας 

 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε οργανωμένο λογιστικό γραφείο με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Δικαίωμα υπογραφής Β’τάξης
 • Πολύ καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας φυσικών & νομικών προσώπων 
 • Προηγούμενη εμπειρία σύνταξης φορολογικών δηλώσεων φυσικών , νομικών προσώπων και φορολογίας ακίνητης περιουσίας 
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Πολύ καλή γνώση διαχείρισης λογιστικών προγραμμάτων και εφαρμογών MS Office 
 • Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα 
 • Ομαδικό πνεύμα, διάθεση για εξέλιξη 

     
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 •    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 •    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.