Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-07

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος Πωλήσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας υλικών επιπλοποιίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Πωλήσεων
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου  
•    Προγραμματισμός επισκέψεων σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
•    Διαπραγμάτευση προσφορών και διαχείριση συμφωνιών
•    Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών
•    Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
•    Είσπραξη των οφειλών την πελατών για παραγγελίες που έχουν παραδοθεί
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ  
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε πωλήσεις
•    Προϋπηρεσία σε πωλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο ή σε αντίστοιχο κλάδο επιθυμητή
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Επιθυμητή η γνώση επιπλοποιίας, σιδερικών, κιγκαλερίας 
•    Επικοινωνιακός, με διαπραγματευτικές δεξιότητες
•    Οργανωτικός, συνεπής με επαγγελματισμό
•    Δυνατότητα ταξιδιών 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
•    Ετήσιο bonus
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.