Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Μηχανικός Συντήρησης  (Οινόφυτα Βοιωτίας)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-04-02

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Μηχανικός Συντήρησης  (Οινόφυτα Βοιωτίας)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Συντήρησης 
(Οινόφυτα Βοιωτίας)

Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση και αποκατάσταση μηχανολογικών βλαβών και δυσλειτουργιών
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής και διατήρηση τους εντός προδιαγραφών
•    Έλεγχος καλουπιών, συντήρησή τους και παραγγελία ανταλλακτικών 
•    Εύρεση προτάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας 
•    Υποστήριξη μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ /ΙΕΚ /ΤΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Χειρισμός Η/Υ 
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Κάλυψη μεταφορικών εξόδων για κατοίκους Αθηνών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.