Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2021-02-23

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των Logistics , αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
•    Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
•    Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη βιομηχανική ψύξη & σε ψυκτικά συγκροτήματα αμμωνίας
•    Δυνατότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης βλαβών/τεχνικών προβλημάτων
•    Άριστη γνώση ψυκτικών μηχανημάτων & τεχνικών προδιαγραφών τους
•    Άδεια εργοδηγού ψυκτικού
•    Πιστοποίηση φθοριούχων αερίων σε ισχύ
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  (Proficiency)
•    Γνώση Γερμανικών είναι επιθυμητή
•    Μεθοδικότητα & Οργάνωση
•    Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητα να ακολουθεί διαδικασίες
•    Υπεύθυνο και οργανωμένο άτομο με ικανότητα συνεχούς αναβάθμισης στον τομέα του
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες επί 6 ημέρου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
•    Συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού
•    Σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης
•    Έλεγχος και εποπτεία εξωτερικών συνεργείων συντήρησης
•    Συντονισμός τεχνικού τμήματος
•    Προγραμματισμός δραστηριοτήτων τεχνικού τμήματος
•    Διατήρηση αρχείου των τεχνικών προδιαγραφών, των συντηρήσεων και των εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.