Δημοσιεύθηκε 2 days ago

Υπάλληλος Καθαριότητας Εργοστασίου (Άγιος Στέφανος)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Greece

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-02-23

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Υπάλληλος Καθαριότητας Εργοστασίου (Άγιος Στέφανος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Καθαριότητας Εργοστασίου (Άγιος Στέφανος)

Περιγραφή Θέσης
•    Καθαρισμός μηχανών παραγωγής και χώρων εργοστασίου με πιεστικά μηχανήματα και εξοπλισμό καθαρισμού
•    Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου 
•    Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, κυρίως στη νυχτερινή
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Υπευθυνότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό πούλμαν
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση  

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.