Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Ρευματολόγος

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2021-01-13

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Ρευματολόγος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, διεθνούς ιατρικού ομίλου με έδρα την Αθήνα, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ρευματολόγος
Ο/η κάτοχος της θέσης είναι αρμόδιος/α για την παρακολούθηση των ασθενών και τη διαχείριση της αντιμετώπισης ιατρικών παθήσεων.

Προφίλ υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Ιατρικής Σχολής (Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας)
•    Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
•    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
•    Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•    Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•    Ομαδικό πνεύμα
•    Διάθεση για μάθηση και εξέλιξη

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
•    Εκπαίδευση

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.