Δημοσιεύθηκε 3 days ago

Υπεύθυνος Αποθήκης (ΒΙ.ΠΕ Θήβας)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2021-02-22

ΕιδικότηταWarehousing
Υπεύθυνος Αποθήκης (ΒΙ.ΠΕ Θήβας)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Αποθήκης (ΒΙ.ΠΕ Θήβας)
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με πελάτες & τις μεταφορικές για την αποστολή των προϊόντων
•    Παραλαβές, τακτοποιήσεις, ενδο-διακινήσεις & εσωτερική λειτουργία
•    Οργάνωση αποθήκης, έλεγχος-απογραφή αποθεμάτων
•    Παραλαβή-αποθήκευση-εσωτερική διακίνηση Α’ , Β’ υλών & αναλωσίμων
•    Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και επίτευξης στόχων
•    Έλεγχος του stock της αποθήκης-ανά παραγγελία
Προφίλ Υποψηφίου
•    2+ χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο 
•    Απόφοιτος Λυκείου 
•    Γνώση χειρισμού Η/Υ & εμπειρία σε συστήματα ERP
•    Γνώση χειρισμού περονοφόρου οχήματος (κλάρκ)
•    Ικανότητες συνεργασίας & επικοινωνίας 
•    Άριστη διαχείριση χρόνου και προγραμματισμού εργασιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
•    Ωράριο εργασίας: Πενθήμερο, 8ώρο
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.