Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Επόπτες Παραγωγής (Έδρα Ημαθία)

ΤοποθεσίαΗμαθία, MAKEDONIA, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2021-07-19

ΚλάδοςManufacturing and Production
Επόπτες Παραγωγής (Έδρα Ημαθία)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Επόπτες Παραγωγής
(Έδρα Ημαθία)


Περιγραφή Θέσης
•    Έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τήρηση προδιαγραφών προϊόντων, έλεγχος διεργασιών
•    Συμμετοχή στην συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξή καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
•    Επιτήρηση χρήσης τεχνικών βιομηχανικής μεταποίησης τροφίμων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονίας
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία, ιδανικά τροφίμων
•    Επιθυμητή η γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογών ISO, HACCP και άλλων συστημάτων
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
•    Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις