Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Διευθυντής Πωλήσεων (Λευκωσία, Κύπρος) 

ΤοποθεσίαLefkosia, NICOSIA, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςDirector

Ημερομηνία2020-12-18

ΕιδικότηταSales and Retail
Διευθυντής Πωλήσεων (Λευκωσία, Κύπρος) 


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Κυπριακής εμπορικής εταιρείας, στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων ομορφιάς, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing (Λευκωσία, Κύπρος) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
•Χαράσσει και εφαρμόζει την εμπορική πολιτική σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο 
•Διαχειρίζεται και αναπτύσσει τους μεγαλύτερους πελάτες στην περιοχή ευθύνης 
•Αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις σε νέες εμπορικές συμφωνίες 
•Διασφαλίζει τη σωστή εταιρική εικόνα στην αγορά και προτείνει νέους τρόπους προώθησης και διαφήμισης 
•Φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στο προσωπικό πνεύμα συναδέλφωσης, αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνεργασίας. 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
•Πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων/Marketing/Οικονομικές Επιστήμες 
•Τουλάχιστον (5)  πέντε έτη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση ευθύνης, σε εμπορική εταιρεία με προϊόντα καλλυντικά ή/και παραφαρμακευτικά στην Κυπριακή αγορά
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στο κανάλι του φαρμακείου και σε beauty centers
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Εξοικείωση με εφαρμογές MS Office, distant learning, εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές πλατφόρμες 
•Ηγετικές ικανότητες
•Ανθεκτικότητα και  ευελιξία  
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
•Προοπτικές εξέλιξης
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές