Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός (Έδρα Σκύδρα)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Skydra, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-12-25

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός (Έδρα Σκύδρα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός (Έδρα Σκύδρα)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση των ηλεκτρολογικών εργασιών
•    Επισκευή και συντήρηση των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας 
•    Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
•    Διάγνωση και επίλυση βλαβών
•    Πρωτοβουλία για βελτιωτικές ενέργειες
•    Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού   
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/ Ηλεκτρονικού/ Αυτοματισμού
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον
•    Γνώση προγραμματισμού PLC και σχεδίου ηλεκτρολογίας 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις