Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Logistics Coordinator (Koropi)

ΤοποθεσίαGreece, KOROPI, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-10-09

ΕιδικότηταTransportation and Logistics
Logistics Coordinator (Koropi)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία στο FMCG, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Logistics Coordinator
Περιγραφή Θέσης
•    Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση των λειτουργιών logistics, της αποθήκης, των μεταφορών και της εξυπηρέτησης πελατών
•    Διοίκηση, βελτιστοποίηση και συντονισμός όλου του κύκλου παραγγελιών
•    Παρακολούθηση της ποιότητας, της ποσότητας, των αποθεμάτων, των χρόνων παράδοσης, των εξόδων μεταφορών και της αποτελεσματικότητας
•    Διευθέτηση αποθήκης, καταλόγου αγαθών, σχεδιασμός δρομολογίων και διεκπεραίωση αποστολών
•    Επίλυση προβλημάτων ή παραπόνων που ανακύπτουν
•    Επίβλεψη, καθοδήγηση και εκπαίδευση εργατικού δυναμικού
•    Επίτευξη στόχων δαπανών, παραγωγικότητας, ακρίβειας και χρονοδιαγραμμάτων
•    Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις κατά ISO
•    Επίβλεψη επιστροφών από πελάτες &  προμηθευτές
Προφίλ Υποψηφίου
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
•    Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Logistics ή την Αλυσίδα Εφοδιασμού 
•    Iκανότητα διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού
•    Καλή χρήση τυπικών λογισμικών logistics (WMS,ERP)
•    Άριστες δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης
•    Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και χειρισμού πολλαπλών έργων
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Καλό εργασιακό περιβάλλον σε κορυφαία ελληνική εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.