Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαGreece, Οινόφυτα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-11-12

ΕιδικότηταWarehousing
Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής βιομηχανίας στο χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Αδειούχος Χειριστής Κλάρκ (Οινόφυτα)

Περιγραφή Θέσης

•    Χειρισμός Κλαρκ
•    Διαχείριση των παραγγελιών και καταχώριση των εισαγωγών/εξαγωγών των προϊόντων
•    Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων αποθήκης
•    Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ  
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Κάτοχος διπλώματος χειρισμού Κλαρκ
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Εταιρικό πούλμαν από Αθήνα
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.